Какво
  • Автомобили
  • Благотворителност
  • Имоти
  • Магазини
  • Ресторанти
  • Сервизи
  • Услуги
  • Хотели
Къде

ДУНАСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД е независима частна контролна организация със седалище и адрес на уравлене в гр. Русе и засилено присъствие в пристанищата по р. Дунав – Русе, Силистра, Свищов, Лом, Сомовит, Козлодуй, Видин, с изградена мрежа от агенти на територията на страната.
Учредители и съдружници са : ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД, ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД.
Съчетавайки различни предимства: Над 25-гоишен опит в контролната дейност, висок професионален ценз и тясна специализация на служителите, всеки един от учредителите се обединява за съвместна работа, създавайки добавена стойност в полза на клиента и утвърждавайки ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД като разпознаваем и предпочитан търговски партьор.
Всяка една от компаниите – учредители: ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД, ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД предлага и извършва в качеството си на независима контролна организация следните услуги :
– Контрол на качеството на стоки от всички стокови групи;
– Количествен стоков контрол на насипни, течни, опаковани товари чрез : Draft survey, Ullage survey, Bunker survey, определяне теглото на насипи по обемен метод; теоретично опредемяне на маса; определяне количество по тегловен метод; определяне на количество чрез преброяване и отчитане данните на маркиравката;
– Педпроизводствен, производствен и следпоизводствен контрол;
– Органолептичен анализ и оценка на стоки, суровини и материали;
– Контрол на опаковка и маркировка;
– Контрол по време на съхранение на стоките;
– Контрал по време на товаро – разтоварни дейности и / или по време на експедиране на стокови партиди;
– Аварийни констатации и аварийно комисарство;
– Освидетелстване състоянието на транспортни средтва – състояние и чистота на товарни пространства;
– Помбиране на товарни простравнста : корабни трюмове, товарни автомобили, вагони, контейнери и др.
– Извършване на стокови и икономически оценки и експертизи;
– Контрол на стоки, подлежащи на брак и участие в процедура по бракуване и унищожаване на стоки;
– Контрол и оценка за определяне на липси от естествени фири на стоково – материални запаси;
– Управление на стокови обезпечения по инвестиционни и оборотни фирмени кредити;
– Участие в процедура и / или извършване на инвинтаризация на търговски и промишлени обекти.

Въз основа на дружествен договор, ясно утвърдени вътрешно – дружествени правила и процедури, ТОТАЛ КОНТРОЛ , ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН обединяват професионален опит, експертни знания и умения, предлагайки комплексни контролни услуги, обхващайки изцяло нуждите на пазара, поддържайки висок стандарт, осигурявайки ясни предимства и ползи за клиентите.

1 отзив за Дунавска Сървейорска Компания ООД

tc_inspection11

1 Вашия отзив

Бързи, коректни и качествени услуги на конкурентна цена

5/ 5

компетентност и експедитивност

Полезен отзив?

Оценете и напишете своите впечатления

Твоята оценка за този бизнес

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Препоръчваме Вашият отзив да има поне 140 знака :)

Your request has been submitted successfully.

Поискайте права